mandag, 23. maj 2022

Flere ofre anmelder hadforbrydelser

Den seneste rapport fra Rigspolitiet viser endnu en markant stigning i antallet af hadforbrydelser i Danmark. De fleste sager er racistisk motiverede.

Så er der igen kommet en ny rapport fra Rigspolitiet omkring udviklingen i antallet af anmeldte hadforbrydelser i Danmark. Igen i år er der sket en markant stigning. Det tilskrives, at flere sager registreres korrekt, men også at flere ofre har fået mod på at anmelde sagerne.

Rapporten konstaterer at, der samlet set er anmeldt 76 sager mere i 2016 . I 2015 indgik 198 sager i politiets oversigt, men nu er det tal altså oppe på 274. I langt størstedelen af anmeldelserne indikeres det, at forbrydelserne er racistisk motiverede.

Rigspolitiet vurderer, at stigningen skyldes, at politiet er blevet bedre til at registrere hadforbrydelser korrekt.

Læs hele rapporten her: Rigspolitiets Årsrapport om Hadforbrydelser 2016

Vi mener:

Den årlige rapport fra Rigspolitiet er en markant og væsentlig forbedring fra tidligere års afrapportering leveret af PET.  Dem der har fulgt med på området vil huske, at der i en længere årrække efter krisen omkring Muhammad tegningerne, slet ikke udkom nogen statistik for hadforbrydelser begået i Danmark.

I 2015 blev PET sat fra bestallingen med at varetage vidensindsamling på området og siden da er sket markante fremskridt. Den nye rapports tal er fortsat ikke i nærheden af, at være retvisende for omfanget af hadforbrydelser, men det begynder at ligne noget. Så må de kommende årsrapporter vise om vi kan komme tættere på et mere retvisende tal.

 

Andre artikler