tirsdag, 30. november 2021

Ny kortlægning af hadforbrydelser på vej

Social- og integrationsministeriet har bestilt en ny stor kortlægning af hadforbrydelser i Danmark fra konsulentvirksomheden COWI.

​En ny national kortlægning skal give viden om omfanget af hadforbrydelser, hvem ofrene er, hvem der står bag, og hvad motiverne er.

På vegne af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold gennemfører COWI i øjeblikket en kortlægning af hadforbrydelser. Det vil sige vold, trusler og andre forbrydelser, som man bliver udsat for på grund af, at man er den, man er, eller udtrykker det, man tror på. Forbrydelserne kan være motiveret af nogle menneskers had eller fordomme vendt mod andres tro, etnicitet eller hudfarve, politiske holdninger, seksuelle orientering, køn, kønsidentitet, alder, handicap eller sociale status. Kortlægningen har en bred tilgang og inkluderer alle diskriminationsgrunde.

Undersøgelsen er den første af sin art i Danmark og skal give øget viden om omfanget af sådanne forbrydelser, hvem ofrene er, hvem der står bag, og hvad motiverne er. Ikke alle anmelder de hændelser, hvor de har været udsat for en hadforbrydelse – ikke desto mindre er det vigtigt at rapportere dem, så man kan gøre noget ved dem.

Kortlægningens metode

COWI gennemfører kortlægningen ved at præcisere et begrebsapparat og nøgleindikatorer for fremadrettet monitering gennem et studie af eksisterende litteratur. Data indsamles via en landsdækkende repræsentativ survey, der gennemføres af Danmarks Statistik, hvor udformningen peger frem imod mulig synergi med Justitsministeriets offerundersøgelse for fremtidig monitorering af området.

Dette suppleres med en målrettet E-survey, som distribueres via organisationer og netværk til relevante grupper for uddybende data om karakteren af had- og bias-motiverede hændelser. Derudover foretages face-to-face interviews med blandt andre socialt udsatte, organisationer, involverede myndigheder samt gerningspersoner, som er sigtede eller dømte.

Viden skal styrke den forebyggende indsats

Kortlægningen skal gøre det muligt at monitorere bias-motiverede forbrydelser på baggrund af indikatorer knyttet til bias-motivation og type af hændelser. De valgte identitetskategorier gør det muligt at analysere alene på de kategorier, der er indeholdt i de eksisterende bestemmelser i straffeloven (etnicitet, religion og seksuel orientering), men også at kortlægge omfanget af problemet knyttet til de kategorier, der indgår i internationale forståelser af begrebet hadforbrydelser, og som i dansk sammenhæng i vidt omfang optræder i antidiskriminationslovgivningen.

Dermed kan kortlægningens resultater være med til at give myndighederne en vigtig viden på området og bidrage til at styrke den forebyggende indsats.

(Denne artikel er sakset fra pressemeddelelse udsendt af COWI)

COWI_logo_ RGB_orange

Andre artikler