mandag, juli 15, 2024

Hvad er det?

En hadforbrydelse eller ‘hate crime’ er en forbrydelse, der er motiveret i had over for den gruppe, som ofret antages at tilhøre. Det kan være i form af vold, trusler eller hadfuld tale, og gerningen skal være motiveret af enten offerets etnicitet, seksuelle, religiøse eller politiske orientering.

Men i praksis kan man argumentere for, at et overfald mod en hjemløs, hvis det er motiveret af had mod hjemløse, også bør betragtes som en hadforbrydelse. Det samme bør i princippet være gældende, hvis en handicappet overfaldes p.g.a. sit handicap. Der arbejdes på at få medtaget handicappede, som en gruppe der skal beskyttes af lovgivningen.

Den danske lovgivning taler i straffelovens §81. stk. 6 om at skærpe straffen i sager, hvor man kan fastslå, at motivet til en forbrydelse tog sit afsæt i had eller intolerance. Lovgivningen skal sikre en ekstra beskyttelse af ofre for hadforbrydelser og sende et signal til befolkningen om, at vi som samfund er parate til at yde en særlig beskyttelse til de grupper, som af forskellige årsager er særligt udsatte.

Derfor har man vedtaget en lov om skærpet straf til personer, der udøver deres forbrydelse p.g.a. had og intolerance. Men ingen kan med sikkerhed sige noget om, i hvilket omfang loven kommer til sin anvendelse. Der findes således ingen central domsdatabase, men så vidt vides, så er det relativt sjældent, at den strafskærpende omstændighed anvendes. Det er en udfordring at løfte bevisbyrden i sagerne, men også en udfordring for myndighederne overhovedet at få øje på sagerne.

Lovgivningen er dog vedtaget, fordi den er nødvendig. Fordi hadforbrydelser er en type kriminalitet, som samfundet skal tage ekstra kraftigt afstand fra, så de mest udsatte grupper ikke får lov til at blive prygelknaber for frustrerede mennesker.

 

 

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.