lørdag, 13. august 2022

PET skygger for hadforbrydelses statistik

Før sagen om de danske Muhammedtegninger var det ikke noget problem at få udleveret statistik over hadforbrydelser. Det blev det efter stormen.

Politiken konstaterer den 29. januar 2015, at PET, som håndterer registreringen og kortlægningen af hadforbrydelser i Danmark, konsekvent er et år bagud med deres udgivelse, den såkaldte Raci-Rapport. Udgivelsesfrekvensen er et problem, for den gør det utroligt svært for beslutningstagere og alle andre at få et aktuelt indblik i udviklingen på området. Noget tyder på, at det nu osse er hensigten. For offentligheden og politikerne har ikke altid været holdt udenfor, som det er nu. Men efter sagen om Muhammedtegningerne, så lukkede PET ned for alle oplysninger.

Før sagen om de danske Muhammedtegninger var det nemlig muligt løbende at få udleveret tal fra PET. Det bekræftet Niels-Erik Hansen, leder af Dokumentations- og Rådgivningscenteret for Racediskrimination (DRC).

“I perioden 2001-2005 rettede vi henvendelse til PET hvert halve år og fik uden problemer udleveret friske tal”. Tallene blev indsamlet på vegne af det Europæiske Monitoreringscenter for Racediskrimination, men efter de berømte tegninger så blev alle skodder hermetisk forseglet.

“Vi kunne ikke længere få adgang til de tal. Forklaringerne var blandt andet, at de ikke var klar til offentliggørelse”, siger Niels-Erik Hansen. Og der skulle gå næsten tre år efter sagen om Muhammedtegningerne i Jyllands-Posten, før PET igen “blev klar” til at udgive en statistik for hadforbrydelser i Danmark.

Rapport udgivelse blev syltet

I de efterfølgende tre år udgiver PET nemlig slet ikke nogen “årlig” Raci-Rapport. I perioden 2005-2008 er der ingen, der aner eller kan få indblik i, hvordan det står til med udviklingen på området. Ikke før PET i marts 2008 vælger at udgive rapport for både 2005 og 2006 i tavshed, og nogle få måneder senere udkommer så rapporten for 2007.

“Man får jo indtryk af, at de ikke har ønsket, at tallene kom til offentlighedens kendskab. Nogen anden forklaring kan jeg ikke finde”, fortæller Niels-Erik Hansen.

En del af forklaringen skal måske findes i den politiske irritation, det skabte, at PET midt under sagen om Muhammedtegningerne udgav Raci-Rapporten for 2004. Udfaldet blev, at der skulle gå hele tre år, før offentligheden igen fik indblik i udviklingen på området.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra PET til denne artikel.

Link til PETs Raci-Rapporter

Link til artikel i Politiken – “Politiet nøler med at kortlægge hadforbrydelser” af Morten Skjoldager

Andre artikler