mandag, 23. maj 2022

Justitsminister vil ikke forbedre religøse ofres rettigheder

Det bliver ikke med denne regering ved roret, at de muslimske ofre for hadforbrydelser kommer til at opleve en forbedring på området. Det viser Søren Pinds svar på en række §20 spørgsmål fra Pernille Skipper.

Der er ikke behov for, at den årlige offerundersøgelse i fremtiden også omhandler hadforbrydelser begået i relation til religiøs overbevisning. Sådan lyder justitsminister Søren Pinds (V) svar på et af flere §-20 spørgsmål som Pernille Skipper, retsordfører for Enhedslisten, har stillet.

Søren Pind signalerer med sine afvisende svar, at det ikke er en prioritet for regeringen at forbedre de krænkedes rettigheder på et område, hvor der ellers er åbenlyse problemer. Senest dokumenteret i den store kortlægning af hadforbrydelser fra COWI, der blev offentliggjort i januar 2016.

Religøst motiverede forbrydelser overses

Her var der blandt andet en klar underrapportering hos myndighederne fra nogle af de største offergrupper – romaer, somaliere og muslimer. I 2015 måtte PET overdrage opgaven med at indsamle og registrere sager med et muligt hadforbrydelsesmotiv til Rigspolitiet, fordi PET ikke havde udført opgaven godt nok. Det har blandt andet medført, at der ikke kan udgives nogen statistik over anmeldte hadforbrydelser.

Pernille Skippers spørgsmål blev stillet, som opfølgning på et samråd i Folketingets Retsudvalg, der blev afholdt den 11. februar 2016.

Svar på spørgsmål 412 fra justitsministeren til Folketingets Retsudvalg.

Andre artikler