lørdag, 2. juli 2022

Hadstatistik smadret af uforklarlig fejl

Justitsminister Søren Pind (V) kunne ikke forklare, hvor fejlen i PETs opgørelse over hadforbrydelser for 2014 ligger. Men tallene er forkerte.

Den 11. februar 2016 var Justitsminister Søren Pind i samråd i Folketingets Retsudvalg for at forklare, hvorfor Justitsministeriet og PET har besluttet at sløjfe den årlige opgørelse over anmeldte hadforbrydelser i 2014.

Samrådet var indkaldt af SF´s Lisbeth Bech Poulsen og forud lå et skriftligt svar til Enhedslistens retsordfører Pernille Skipper, hvori Søren Pind og Justitsministeriet havde forsøgt at redegøre for beslutningen om ikke at ikke udgive en afrapportering for 2014.

Forklaringen var, ifølge PET, at det opgjorte tal er utroværdigt lavt i forhold til tidligere års opgørelser. Men da PET har anvendt samme registreringsmetode for perioden 2009-2013 var SFs retsordfører Lisbeth Bech Poulsen ikke tilfreds med den forklaring. Hun fik dog ikke klarere svar ved samrådet på, hvad der er gået galt i registreringen for Søren Pind nøjedes med at gentage konstateringen af, at det omfang, som PET ved deres søgning er kommet frem til, er “utroværdigt lavt”.

I det skriftlige svar til Pernille Skipper og Folketinget skriver Justitsministeriet:

“Den generelle samfundsudvikling giver ikke efterretningstjenesten anledning til at tro, at der i 2014 er sket et væsentligt fald i antallet af forhold med mulig ekstremistisk baggrund”.

Det kan der være meget rigtigt i, men det forklarer kun, hvorfor man ikke har tillid til det fremkomne tal og ikke, hvorfor tallet er forkert. Ved samrådet påpegede Pernille Skipper det logiske i, at såfremt tallene er opgjort på samme måde siden 2009, må det betyde, at Retsudvalget de seneste fem år har modtaget forkerte tal. Ministeren svarede hertil, at det ikke er lykkedes for hverken PET eller Justitsministeriet at finde ud af, hvad der er gået galt. Han pointerede, at overflytning af området fra PET til Rigspolitiet ikke var en politisk beslutning, men en truffet af egen drift i Rigspolitiet.

For Hadforbrydelser.dk, der kender historikken og systemerne, giver den forklaring ikke ret meget mening.

Det er  nemlig først i april 2015, efter et samråd i Retsudvalget om hadforbrydelser og efter flere måneders heftig debat og kritik af de forsinkede RACI-rapporter fra PET, at Rigspolitiet – af egen drift som det hedder – beslutter at fjerne området fra PET. Derfor bør registreringen af anmeldelser for 2014 ikke være påvirket af denne administrative omlægning.

Ministerens forklaring faldt da heller ikke i god jord hos SF´s Lisbeth Bech Poulsen, som bad Søren Pind bekræfte, at afrapporteringen for 2015, som forventes udgivet i første halvår af 2016, vil omfatte anmeldelser for hele 2015 og ikke kun perioden fra den 2. november, som er den dag, hvor Rigspolitiets nye monitoreringsordning trådte i kraft.

Det bekræftede ministeren, men uden at komme ind på, hvordan man vil sikre, at de samme fejl ikke opstår med opgørelserne for 2015.

I forhold til den netop udgivne nationale kortlægning – den såkaldte COWI-rapport – mente Søren Pind ikke, at det var problematisk, at PETs søgninger efter sager for 2014 er gennemført med samme metodiske tilgang som de søgninger, der har ligget til grund for afrapporteringerne fra PET i perioden 2009-2013.

Ministeren mente heller ikke, at der var et problem i, at hans ministerie har udleveret tal til COWI, som de nu selv tager afstand fra og kalder utroværdige. Men han tog på samrådet afstand til COWI-rapportens resultater:

“COWIs definition af hadforbrydelser er alt for bred i vores øjne. Den bidrager kun til at skabe mere forvirring, men vi kunne jo heller ikke lade være med at udgive rapporten”, lød det flere gange.

COWI rapporten konstaterer, at politiet har store udfordringer med at registrere sagerne korrekt og meget vanskeligt ved at få efterforsket motivet til forbrydelserne. Endvidere viser tal, at kun hver tredje offer anmelder et overgreb til politiet og at en del ofre, der ikke anmelder, bl.a. angiver deres manglende tillid til politiet som årsag.

Alligevel svarede ministeren afvisende på et spørgsmål fra Pernille Skipper om, hvorvidt han på baggrund af den nye kortlægnings resultater vil tage initiativ til en handlingsplan mod hadforbrydelser.

Søren Pind oplyser, at det ikke er regeringens hensigt at iværksætte en handlingsplan mod hadforbrydelser. Han udtrykker sin sympati for ofrene og for Enhedslistens ønske om at give dem mulighed for selv at afkrydse et felt på anmeldelsesformularen, der omhandler motivet til forbrydelsen, men han er tryg ved, at politiet nok skal huske at spørge ind til motivet.

Ser man på den politiske interesse for at få problemer med registrering af hadforbrydelser løst, er det Hadforbrydelser.dk’s vurdering, at det har lange udsigter, før der kommer forbedringer på området.

Justitsministeriet siger selv, at PETs metode ikke er holdbar og at resultatet er utroværdigt, men rigspolitiets nye monitoreringsordning trådte først i kraft den 2. november 2015. Så hvem der har ansvaret for registreringen af sager i kølvandet på terrorangrebet i København den 14 og 15 februar, vides ikke.

Første gang der foreligger et helt års registrering baseret på Rigspolitiets nye ordning bliver i slutningen af 2016. Og inden der er et anvendeligt sammenligningsgrundlag, går der yderligere to-tre år.

Så beslutningen om at “undsige” den metode, som PET har anvendt, kommer til at koste flere år i mørket.

Det skal blive spændende at se om Rigspolitiet, sådan som Søren Pind lovede flere gange på samrådet, om nogle måneder vil kunne fortælle nogenlunde klart, hvordan udviklingen har været i kølvandet på terrorangrebet i København, eller om der til den tid igen er sket en “uforklarlig fejl”. Hadforbrydelser.dk følger sagen.

Andre artikler