mandag, 23. maj 2022

Enhed mod diskrimination nedlagt

Den nye regering har i nattens mulm og mørke, som noget af det første nedlagt “Enheden for Antidiskrimination” under Ankestyrelsen. “De var for dygtige til deres arbejde”, siger ekspert i diskrimination.

Regeringen har nedlagt “Enheden for Antidiskrimination”. Det skete få dage efter, at Løkke-regeringen trådte til. Enheden lå under Ankestyrelsen og var oprindeligt SFs opfindelse, og formålet med at have en særlig enhed til at have fokus på diskrimination var et ønske om at fremme ligebehandling af nydanskere og borgere med handicap. Lukningen er en katastrofe for indsatsen mod diskrimination, men det kommer ikke som nogen overraskelse, siger flere eksperter.

Kvalt af sin egen succes

“Man kan sige, at de har været alt for dygtige til deres arbejde, og derfor bliver de lukket. Enhedens succes må have været en torn i øjet på nogle, og det er ganske tragisk for indsatsen. For det var begyndt at ligne noget, og vi kunne forholde os til tingene”, siger diskriminationsforsker Mira Skadegaard Thorsen fra Aalborg Universitet.

Hun støttes af leder af Dokumentations- og rådgivningscenteret for Racediskrimination (DRC) advokat Niels-Erik Hansen, der siger: “De har leveret flere gode indspark i form af undersøgelser og initiativer, som har bidraget til at kvalificere debatten. Så nedlæggelsen kan jeg kun opfatte som et politisk forsøg på at bremse indsatsen, og det er ærgerligt, for der er brug for den”.

Afslørede diskrimination på det private lejebolig marked

Enheden lykkedes gennem et felteksperiment med at afsløre, at der foregår en omfattende diskrimination på det private lejeboligmarked. Det blev dokumenteret, at private udlejere i høj grad fravælger ansøgninger fra lejere med mellemøstlige navne. Afdækningen skabte stor debat om lovgivningen, som ikke tager højde for denne type diskrimination. Private udlejere kan altså frit forskelsbehandle ansøgere. I foråret lancerede “Enheden for Antidiskrimination”  en kampagne for ligebehandling, og enheden formåede også at etablere det populære “Integrationsdøgn” samt at indstifte “Ligebehandlingsprisen” som en anerkendelse til virksomheder, der gør en særlig indsats.

Uklar fremtid for videreførelse af indsatserne

Netop som regeringen besluttede at nedlægge Enheden, var man i gang med en opkvalificeringsindsats i kommunerne. For at fremme ligebehandling af nydanskere samt borgere med handicap i lokalsamfundene. Desuden var Enheden på vej med en større kortlægning af diskrimination i nattelivet. Nu er det helt uvist, hvad der skal ske med de konkrete initiativer og generelt med arbejdet mod diskrimination af udsatte grupper, som nydanskere og mennesker med handicap.

Læs Enhedens kortlægning af diskrimination på det private lejeboligmarked HER
Se kampagnen “JAtilligebehandling” HER

 

Andre artikler